Tabelka cen

Tibia Gold

  • Optional-pvp: 7.8 zł / 100 cc (Damora: 11.2 zł / 100cc)
  • Open-pvp: 11.4 zł / 100 cc
  • 1 cc = 10k

Tibia Coins

Premium Account

Oferta hurtowa / promocyjne TC: