Załącznik nr 1 regulaminu – ograniczenia czasowe i limity.

Z jednego telefonu (numeru telefonicznego) można wysłać maksymalnie:

2 smsy w ciągu 1 minuty oraz 5 smsów w ciągu 30 dni dotyczące kwot: 1,23 PLN,   2,46 PLN,   6,15 PLN,   11,07 PLN.

1 sms w ciągu 20 min. oraz 5 smsów w ciągu 30 dni dotyczące kwot: 23,37 PLN,   30,75 PLN.

W przypadku wysłania SMSa niezgodnie z podanymi ograniczeniami czasowymi, system Przelewy24.pl może nie odnotować transakcji, co jest równoważne z nie wysłaniem przeze mnie złota. W takim wypadku klientowi nie przysługuje prawo do złożenia reklamacji na stronie sprzedawcy jak i u operatora usług SMS Premium.

Smsy które przekroczyły limit 30 dni, nie będą brane pod uwagę podczas realizacji zamówień.

Posted in: Pytania SMS